Onze werkwijze

Onze werkwijze

Door met een duidelijk stappenplan te komen zorgen we voor een succesvolle afronding van ieder project; klein of groot! Dit door ons bedachte en bewezen stappenplan blijkt voor ieder project uiterst doeltreffend en daarnaast: binnen budget. Wel zo fijn! Uiteraard wordt ieder nieuw project zorgvuldig besproken en indien nodig passen we het stappenplan er direct op aan. Zo blijft; afspraak is afspraak altijd staan en door alle feedback die we ontvangen worden we met elk project wijzer. Zo zie je maar: ook wij leren nog dagelijks bij.

Stap 1

Wat is je doelgroep?

Iedere bezoeker op leeftijd bereik je minder makkelijk door enkel in te schieten op mobiele devices. Precies daarom is het iedere keer weer noodzakelijk om vooraf goed na te denken over jouw uiteindelijke doelgroep. Welke zoektermen gebruikt jouw doelgroep? Waar bevindt jouw doelgroep zich? Maar zeker niet minder belangrijk; waar bevindt je doelgroep zich juist niet!

Stap 2

Wat is je doel?

Een website of webshop ontstaat altijd uit een bepaalde behoefte en streeft in ieder geval altijd een bepaald doel na. De tijd dat een website of webshop puur als uithangbord fungeerde ligt gelukkig ver achter ons. Al geruime tijd kost een webshop nagenoeg net zoveel tijd als het runnen van een echte winkel. Het is een behoorlijk achterhaalde gedachte dat wanneer je een webshop start; je achterover kunt leunen en het geld binnen stroomt. Vooraf het doel helder hebben kan bijvoorbeeld betekenen dat er meer omzet of meer naamsbekendheid gegenereerd wordt.

Niet minder belangrijk is hoe we dit nadien gaan monitoren/meten. Hiervoor moeten we vooraf al zeer goed nadenken. Wat zijn de conversiepunten? Een conversiepunt voor jouw website kan o.a. zijn: het aanvragen van een digitale flyer, het verkopen van een webshop artikel of bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier. Met vooraf goede en heldere conversiepunten gaan we het succes monitoren en meten, waar jij als klant ons vervolgens op af mag rekenen.

Stap 3

Hoe bereiken we je doel?

Na het vaststellen van alle doelen gaan we de diversen online mogelijkheden vaststellen die we hiervoor in gaan zetten. We hebben hier twee mogelijkheden: je hebt nog geen website of webshop, of je hebt  reeds een website of webshop. Indien je reeds voorzien bent gaan we samen kijken of deze nog voldoet om je doelstellingen te bereiken. Daar waar nodig passen we de bestaande website of webshop aan of bouwen we een volledig nieuwe omgeving van scratch af aan.

Stap 4

Het concept

Nadat we samen alle doelstellingen en mogelijkheden hebben geformuleerd gaan we aan de slag met het ontwikkelen in de vorm van een concept. Daarin worden antwoorden gegeven op hoe we verwachten de doelstellingen te gaan behalen en wordt de “look and feel” verder uit ontwikkelt. Door alle doelen, wensen en eisen vast te stellen kunnen we de informatiestromen bundelen in een trechtervorm en wordt bij iedere nieuwe stap steeds duidelijker wat het eindresultaat gaat worden.

Stap 5

De Ontwikkeling

Nadat we samen alle punten doorgenomen hebben, gaan we dit in zijn geheel uitwerken in de vorm van een demo-website of demo-webshop. Wij ontwikkelen altijd in WordPress. De voornaamste reden is dat WordPress bestaat uit Open Source software, welke vrij te gebruiken is. Tevens heeft WordPress geen winstoogmerk en wordt dit wereldwijd door miljoenen ontwikkelaars ondersteund of aangeboden. Als klant betekent het dat je niet gebonden bent aan TwoBrands na oplevering. Je bent direct bij oplevering volledig eigenaar van de website of webshop. Je kunt hiermee ook naar derden voor verdere ondersteuning. Hiermee willen we voorkomen dat jij als klant afhankelijk bent van TwoBrands. Dit past namelijk in onze visie van helder en transparant te werk gaan.

Stap 6

Bereiken..

Na de uiteindelijke oplevering van de website of webshop begint het spel pas echt. Al tijdens het ontwikkeltraject zorgen we ervoor dat je perfect vindbaar bent in Google. Als je namelijk niet goed gevonden wordt in Google, dan besta je online niet! Zo simpel is het. De digitale deuren openen zich nu en nu is het zaak de zoekers in Google te verleiden om naar je website te gaan.

Om meer bezoekers naar jouw website of webshop te krijgen is het dus erg belangrijk goed gevonden te worden. Dit kan op natuurlijke wijze door de website of webshop hoog te laten scoren in Google met het toepassen van SEO of door middel van advertenties; het zogenaamde: Google Adwords campagne.

Stap 7

Conversie

Nadat een bezoeker je website heeft gevonden is het natuurlijk de bedoeling dat deze overgaat tot een actie zoals eerder geformuleerd. Bijvoorbeeld je nieuwsbrief downloaden of een brochure aanvragen, een terugbelafspraak maken of simpelweg een product kopen in de webshop.

Stap 8

Meten en bijsturen

Indien je in voorgaande traject aangegeven hebt ook Google Adwords te gaan inzetten dan begint nu de sport! De eerste bezoekers zijn binnen en de eerste sales in de webshop zijn afgerond. De eerste conversies zijn dus anders gezegd een feit! Nu gaan we het geheel fine-tunen, we optimaliseren de verschillende advertenties om het hoogste conversiepercentage te behalen. Het uiteindelijke conversiepercentage vormt het uitgangspunt van de maandelijkse evaluatie. Als wij goed werk afleveren moet dit percentage hoog zijn, en daar waar mogelijk, hoger worden.